Categories
News

ถ้าทำเครื่องมือการจัดฟันแบบใสหาย ต้องทำอย่างไรบ้าง

ถ้าทำเครื่องมือการจัดฟันแบบใสหาย ต้องทำอย่างไรบ้าง การจัดฟันแบบใส เป็นการจัดฟันที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษา จึงทำให้การจัดฟันแบบใสมีผลการรักษาที่แม่นยำ โดยทันตแพทย์จะทำการประเมินช่องปากเบื้องต้นและวางแผนการรักษา ออกแบบเครื่องมือที่ช่วยในการเคลื่อนตัวของฟันไปยังตำแหน่งที่ทันตแพทย์กำหนด สาเหตุที่การจัดฟันแบบใสได้รับความนิยมมากนั่นก็คือ เป็นการจัดฟันที่ไม่มีการติดเครื่องมือการจัดฟันบนผิวฟันและไม่ใช้เครื่องมือแบบติดแน่น

Categories
News

จัดฟันบางนา: ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าฟันคุด และวิธีรักษา

จัดฟันบางนา: ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าฟันคุด และวิธีรักษา “ฟันคุด” คือ ฟันที่ขึ้นมาอย่างผิดปกติในช่องปาก จะขึ้นมาเพียงส่วนหนึ่ง ทั้งที่ตามธรรมชาติแล้วฟันทุกซี่จะต้องโผล่ขึ้นออกมาทั้งหมด หรือบางทีฟันคุดอาจจะฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรไม่โผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยก็มีเหมือนกัน

Categories
News

คำถามยอดนิยม การจัดฟันในเด็ก แพงหรือไม่ ?

คำถามยอดนิยม การจัดฟันในเด็ก แพงหรือไม่ ? การเข้ารับการจัดฟัน เป็นการรักษาทางทันตกรรมที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ซึ่งผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับรูปร่างฟัน และลักษณะของฟันที่มีการขึ้นแบบผิดปกติจะสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ยากขึ้น เช่นเดียวกันกับเด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันก็จะทำให้รู้สึกไม่มั่นใจและรับประทานอาหารได้ไม่เต็มที่ ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมในวัยเด็กที่ส่งผลทำให้การขึ้นของฟันแท้มีความผิดปกติบวกกับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร