Categories
News

บริการทำความสะอาด: ขจัดคราบสกปรกในห้องน้ำ ดูสะอาดเหมือนใหม่

บริการทำความสะอาด: ขจัดคราบสกปรกในห้องน้ำ ดูสะอาดเหมือนใหม่ คราบสกปรกในห้องน้ำ สิ่งกวนใจของเหล่าแม่บ้านพ่อบ้านรักความสะอาด
ด้วยห้องน้ำเป็นห้องที่มีปัจจัยทำให้เกิดคราบหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความชื้นภายในห้อง คราบสบู่ แชมพู ครีมนวดผม อาจจะทำให้เกิดคราบที่ไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำ

Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: เคล็ดลับเช็คและซ่อมระบบไฟฟ้าในบ้านเบื้องต้น

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: เคล็ดลับเช็คและซ่อมระบบไฟฟ้าในบ้านเบื้องต้น ภายในบ้านทุกครัวเรือนสิ่งที่สำคัญที่ทำให้ผู้คนดำเนินชีวิตสะดวกสบายได้นั่นคือ “ระบบไฟฟ้าในบ้าน” ไม่ว่าจะใช้พัดลม ทีวี เครื่องซักผ้า หรือหลอดไฟส่องสว่างต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้นอกจากติดตั้งแล้วจะทำให้ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น